1. Concursul este organizat de S.C. TIS FARMACEUTIC S.A. (denumită în continuare « Organizator ») cu sediul în București, Str. Industriilor, 16, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/24508/1994, Cod de Înregistrare Fiscală RO 6638112, reprezentată prin Dan Rebenciuc.

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.

2. Locul de desfășurare: Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Instagram Tis Farmaceutic (https://www.instagram.com/tisfarmaceutic/). Pentru a participa la acest concurs,este necesar să aveți o adresă un cont de Instagram cu o adresă de email validă.

3. Perioada de desfășurare a concursului:

3.1. Concursul se desfasoara in perioada 18 noiembrie – 9 decembrie 2020 inclusiv.

3.2. Rezultatele vor fi afisate in data de 10 decembrie 2020 pe pagina Instagram Tis Farmaceutic

4. Înscrierea în concurs:

4.1. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie: · Sa dețină un cont Instagram creat cu o adresă de email validă · Să se înscrie în concurs prin etichetarea a trei prieteni la postarea de concurs.

4.2. Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment, dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui Regulament și considera orice date cu privire la participant adevarăte si corecte.

4.3. In cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. Dreptul de participare: Poate participa la acest concurs orice persoană fizică, indiferent de sex, naționalitate sau religie. Prin excepție de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și rudele de gradul I si II ale acestora.

6. Desemnarea câștigătorilor

6.1. Câștigătorii concursului vor fi desemnati astfel: Organizatorul va trage la sorți prin intermediul site-ului commentpicker.com.

6.2. Numele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina de Instagram Tis Farmaceutic și, în plus, acestia va fi contactat printr-un mesaj direct de către Organizator, pentru a furniza datele de contact

6.3. Dacă persoana declarată câștigatoare nu intră în contact cu Organizatorul in termen de maximum 3 zile de la data afișării rezultatului concursului, se va alege un alt câștigător, urmându-se aceeași procedură.

7. Premiile

7.1. Premiile acordate, 10 pachete constând în câte unul din următoarele produse: TISderm Loțiune de curățare pentru față, Q4U Crema multiprotectoare Plus, Q4U Lapte demachiant, Q4U Cremă nutritivă pentru noapte.

7.2. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai multi terți.

7.3. Premiul va fi acordat câștigătorului sub condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament.

8. Litigii:

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

8.2. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiului câștigat.

8.3. Organizatorul nu își asuma nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

8.4. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

8.5. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

8.6. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.

8.7. Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiului.

8.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea Tis Farmaceutic, a produselor comercializate de companie sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

8.9. Organizatorul nu este răspunzator sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

9. Regulamentul concursului:

9.1. Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.tisfarmaceutic.ro, la sectiunea Blog .

9.2. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

9.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în masura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina Instagram Tis Farmaceutic. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului Regulament, premiul câștigat nu se va acorda.

Acest concurs nu este asociat sau sponsorizat de Facebook și/sau Instagram.