Productie

Obiectivul primordial, de la infiintare, este fabricarea de produse de calitate, sigure si eficiente, in beneficiul celor care urmeaza sa le foloseasca. In vederea atingerii acestui deziderat, TIS Farmaceutic a implementat un sistem de management al calitatii specific domeniului farmaceutic.

TIS Farmaceutic se bazeaza pe pregatirea si instruirea continua a personalului, modernizarea locatiei si achizitionarea de aparatura si echipamente, care sa permita fabricatia si controlul riguros al produselor.