Pe măsura evoluției, a apărut și nevoia de aliniere rapidă la normele din ce în ce mai riguroase, impuse de standardele europene, cu privire la fabricația medicamentului.

S-a închegat un colectiv tânăr, de specialiști în domeniul sănătății și în domeniile adiacente, a căror dezvoltare a fost susținută prin cursuri de specializare, inițial, la nivel național (organizate de Agenția Națională a Medicamentului și de instituțiile de profil din România – facultățile de farmacie din București, Iași și Cluj-Napoca) și mai târziu, în străinătate (European Compliance Academy, European Medicine Agency). Certificările și diplomele dobândite stau în spatele aspectului principal, și anume cumulul de cunoștințe teoretice și practice al echipei de specialiști.

S-a investit și se investește în continuare în oameni tineri, specialiști, care să se dedice acestei activități deosebit de restrictive, dar și cu perspectiva unei înalte specializări. În felul acesta, pe baza specializării prin cursuri de perfecționare, s-au acumulat cunoștințe teoretice în domeniu de practică farmaceutică, pe care le aplică în producția de medicamente